iOne|免費玩個人化App

分享文章:

免費個人化App|iOne|阿達玩APP

iOne là trang thông tin dành cho giới trẻ,phiên bản Windows Phone của iOne.net

Ứng dụng cho phép người dùng nhanh chóng cập nhật các tin tức một cách nhanh chóng, liên tục 24/24h. Ứng dụng cho phép người dùng tạo livetile cho phép truy cập nhanh lĩnh vực bạn quan tâm...

Update :

- Giảm băng thông ứng dụng.

免費個人化App|iOne|阿達玩APP

Tính năng :

- Đọc tin tức nhanh, cập nhật liên tục 24/24h.

- Cho phép người dùng xem video giải trí trên iOne.

- Tạo livetile cho việc truy cập nhanh các lĩnh vực bạn quan tâm.

免費個人化App|iOne|阿達玩APP

Ứng dụng do tác giả phát triển, không liên quan hay hỗ trợ từ iOne. Mọi quyền sở hữu thuộc về tác giả.

iOne APP玩不用錢

iOne玩免錢App

iOne APP LOGO

iOne 個人化 LOGO-阿達玩APP

iOne APP QRCode

iOne 個人化 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.4.0.0
下載 App
免費10%2014-01-092014-10-05
分享文章: