Yahoo Hỏi Đáp|免費玩教育App

分享文章:

免費教育App|Yahoo Hỏi Đáp|阿達玩APP

Yahoo! Hỏi & Đáp (tên tiếng Việt chính thức, tên tiếng Anh là "Yahoo! Answers") là một dịch vụ cộng đồng trực tuyến, là một trang hỏi đáp trực tuyến được cung cấp bởi Yahoo được ra mắt từ 13 tháng 12 năm 2005, nhằm chia sẻ kiến thức qua cách hỏi-đáp và cho phép người dùng đặt các câu hỏi về các lĩnh vực để mong nhận được các câu trả lời từ cộng đồng người dùng cũng như trả lời các câu hỏi của những người dùng khác. Trang web cũng cung cấp cho các thành viên cơ hội để kiếm được số điểm như một cách để khuyến khích sự tham gia.

免費教育App|Yahoo Hỏi Đáp|阿達玩APP

免費教育App|Yahoo Hỏi Đáp|阿達玩APP

免費教育App|Yahoo Hỏi Đáp|阿達玩APP

Yahoo Hỏi Đáp APP玩不用錢

Yahoo Hỏi Đáp玩免錢App

Yahoo Hỏi Đáp APP LOGO

Yahoo Hỏi Đáp 教育 LOGO-阿達玩APP

Yahoo Hỏi Đáp APP QRCode

Yahoo Hỏi Đáp 教育 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.0
下載 App
免費10%2014-09-172014-10-08
分享文章: