WUR MyMeeting|免費玩新聞App

分享文章:

免費新聞App|WUR MyMeeting|阿達玩APP

Met de MyMeeting App kunt u openbare vergaderingen en documenten raadplegen. Raadsleden, Statenleden en bestuurders gebruiken de MyMeeting App om papierloos te vergaderen. Zij kunnen na inloggen openbare én besloten vergaderinformatie raadplegen, stukken annoteren en annotaties delen. Documenten die zijn opgeslagen in de persoonlijke bibliotheek zijn ook offline beschikbaar.In de MyMeeting App vindt u per orgaan de vergadering met agendapunten en gekoppelde documenten. De vergaderingen zijn met de kalenderfunctie snel vindbaar. De content in de MyMeeting App is zeer divers en kan bestaan uit agenda’s, algemene vergaderdocumenten, verslagen, besluitenlijsten, moties, amendementen, schriftelijke vragen en ingekomen stukken.Indien beschikbaar kunt u ook audio- of videowebcasts van de vergaderingen afspelen.

免費新聞App|WUR MyMeeting|阿達玩APP

免費新聞App|WUR MyMeeting|阿達玩APP

WUR MyMeeting APP玩不用錢

WUR MyMeeting玩免錢App

WUR MyMeeting APP LOGO

WUR MyMeeting 新聞 LOGO-阿達玩APP

WUR MyMeeting APP QRCode

WUR MyMeeting 新聞 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.16.1686
下載 App
免費10%2015-02-252015-06-03
分享文章: