Vogel SCIVV|免費玩購物App

分享文章:

免費購物App|Vogel SCIVV|阿達玩APP

Speciaalclub informatie

De Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende Vogels is een speciaalclub van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De speciaalclub is opgericht op 24 april 1971 en wil de houders en fokkers van zachtvoeretende vogels binnen de Bond verenigen.

Tot de doelgroep van de speciaalclub behoren alle vogels, welke als hoofdvoedsel fruit, nectar en/of insecten gebruiken. Mutanten, bastaarden en zaadetende vogels behoren derhalve niet tot de doelgroepen van de speciaalclub.

De speciaalclub tracht niet alleen het houden van deze vogels te bevorderen, maar juist het fokken met deze vogels. Door de toenemende beperking op de import van de vogelsoorten, vallend onder de speciaalclub, is het behalen van nafok van het grootste belang. Het voortbestaan van de liefhebberij voor deze vogels hangt van de resultaten van de nafok af.

Buiten persoonlijke contacten ontmoeten wij elkaar 4x per jaar in Clubverband. Voor locatie van activiteiten kunt u terecht op de 'Activiteiten Agenda'.

LID WORDEN ?

Hebt u na het lezen van dit verhaal interesse om lid te worden? Als u ons nu e-mailt op admin@vogelspeciaalclub.nl dan zorgen wij dat u zo spoedig mogelijk een proefnummer van ons clubblad de "Vogelexpresse" ontvangt.

Vogel SCIVV APP玩不用錢

Vogel SCIVV玩免錢App

Vogel SCIVV APP LOGO

Vogel SCIVV 購物 LOGO-阿達玩APP

Vogel SCIVV APP QRCode

Vogel SCIVV 購物 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
3.0.6.0
下載 App
免費10%2014-07-192014-10-08
分享文章: