Truyện Dịch|免費玩書籍App

分享文章:

免費書籍App|Truyện Dịch|阿達玩APP

*** Cập nhập phiên bản 1.4 ***

- Sửa lỗi đọc tiếp

- Chỉnh sửa trang mục lục cho hợp lý

Thêm các truyện mới:

- Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần - Đường Gia Tam Thiếu

*** Cập nhập phiên bản 1.3 ***

Thêm các truyện mới:

- Thông Thiên Chi Lộ - Vô Tội

- Cực Phẩm Thiên Vương - Phong Cuồng

免費書籍App|Truyện Dịch|阿達玩APP

- Chàng Rể Ma Giới - Điểm Tinh Linh

Thêm chức năng:

- Chế độ ban đêm - giảm độ sáng màn hình

*** This is a Vietnamese ebook reader ***

Đây là chương trình đọc truyện OFFLINE, KHÔNG QUẢNG CÁO dành cho người Việt

Chúng tôi đã lựa chọn ra những truyện hay để giới thiệu với đọc giả:

- Bố Y Quan Đạo - Tịch Mịch Độc Nam Hoa

- Cực Phẩm Gia Đinh - Vũ Nham

免費書籍App|Truyện Dịch|阿達玩APP

- Đại Đường Song Long Truyện - Huỳnh Dị

- Đấu Phá Thương Khung - Thiên Tằm Thổ Đậu

- Liên Hoa Bảo Giám - Du Tạc Bao Tử

- Nạp Thiếp Ký - Mộc Dật

- Sỹ Đồ Phong Lưu - Đoạn Nhận Thiên Nhai

- Sư Sĩ Truyền Thuyết - Phương Tưởng

- Tạp Đồ - Phương Tưởng

- Thương Thiên - Tử Mộc Vạn Quân

- Tru Tiên - Tiêu Đỉnh

- Tầm Tần Ký - Huỳnh Dị

- Tống Y - Mộc Dật

App sẽ lưu lại trang đang đọc. Vì vậy nếu tắt app mở lại thì có thể bấm vào nút tròn ngay trang chủ để đến trang đang đọc.

免費書籍App|Truyện Dịch|阿達玩APP

Fanpage: https://www.facebook.com/truyendichvn

免費書籍App|Truyện Dịch|阿達玩APP

Truyện Dịch APP玩不用錢

Truyện Dịch玩免錢App

Truyện Dịch APP LOGO

Truyện Dịch 書籍 LOGO-阿達玩APP

Truyện Dịch APP QRCode

Truyện Dịch 書籍 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.4.0.0
下載 App
免費86%2014-04-262014-10-07
分享文章: