Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Free|免費玩書籍App

分享文章:

免費書籍App|Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Free|阿達玩APP

- Tôi tài giỏi, bạn cũng thế ! (nhan đề gốc tiếng Anh: I Am Gifted, So Are You!) là quyển sách bán chạy nhất của doanh nhân người Singapore Adam Khoo, viết về những phương pháp học tập tiên tiến. Quyển sách đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng, trong đó Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! là phiên bản tiếng Việt được dịch bởi hai dịch giả nổi tiếng Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy của TGM Books.

免費書籍App|Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Free|阿達玩APP

- Tại Việt Nam, quyển sách đã trở thành một hiện tượng giáo dục trong những năm 2009-2011 và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực xuất bản, tạo ra kỷ lục mới cho ngành xuất bản Việt Nam với hơn 200.000 bản in được bán ra và hơn 400.000 e-book được phân phối.

免費書籍App|Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Free|阿達玩APP

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Free APP玩不用錢

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Free玩免錢App

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Free APP LOGO

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Free 書籍 LOGO-阿達玩APP

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Free APP QRCode

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Free 書籍 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.0
下載 App
免費10%2014-07-312014-10-07
分享文章: