Svensk Mat|免費玩健康App

分享文章:

免費健康App|Svensk Mat|阿達玩APP

Livsmedel och näringsvärden

Livsmedelsdatabasen ska spegla det svenska livsmedelsutbudet. Databasen måste ständigt uppdateras eftersom en rad nya livsmedel lanseras varje år samtidigt som ingredienser och tillverkningsprocesser byts ut i befintliga livsmedel. Näringsvärdena i livsmedelsdatabasen kommer från:

Analyser – de flesta svenska baslivsmedel är analyserade på svenska laboratorier med kvalitetsäkrade analysmetoder (se metodprinciper).

Inlånade värden – för vissa livsmedel har näringsvärden lånats in från livsmedelsindustrin eller andra länders databaser.

免費健康App|Svensk Mat|阿達玩APP

Skattade värden – för vissa livsmedel har näringvärden skattas vilket innebär att vissa näringsvärden förts över från likartade livsmedel till exempel vitling från torsk och kycklinglår med skinn från hel kyckling med skinn. Det kan också vara näringsämnen som inte finns i det specifika livsmedlet och därför inte analyserats.

Ursprunget till näringsvärdet framgår alltid på sökformuläret.

Kvalitét

För att uppehålla kvaliteten på en nationell livsmedelsdatabas krävs ett omfattande kontaktnät med nationella producenter och laboratorier. Den intensiva forskning som bedrivs om näringsämnens inverkan på kroppen måste följas för att möta behov av data i ett senare skede. Samarbete med nordiska och internationella producenter av livsmedelstabeller pågår och behovet ökar. Syftet är att harmonisera och standardisera provtagningstekniker, analysmetoder och kvalitetskrav för att lättare kunna göra jämförelser och utbyta data.

免費健康App|Svensk Mat|阿達玩APP

Näringsämnen och värden

Livsmedelsdatabasen uppdateras allteftersom livsmedelsutbudet förändras eller livsmedlens värden förändras på grund av nya analysmetoder, ändrade tillverkningsprocesser mm. Det är framförallt det svenska livsmedelsutbudet vi försöker spegla i databasen.

免費健康App|Svensk Mat|阿達玩APP

Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2012-01-26

免費健康App|Svensk Mat|阿達玩APP

Svensk Mat APP玩不用錢

Svensk Mat玩免錢App

Svensk Mat APP LOGO

Svensk Mat 健康 LOGO-阿達玩APP

Svensk Mat APP QRCode

Svensk Mat 健康 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.0
下載 App
免費10%2012-11-062014-10-06
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.0
下載 App
免費10%2012-11-062014-10-06
分享文章: