Refundowane Leki|免費玩健康App

分享文章:

免費健康App|Refundowane Leki|阿達玩APP

Lista zgodna z publikacją Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków Spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2014r.

Aplikacja automatycznie rozpoznaje lek dzięki skanowaniu kodu kreskowego znajdującego się na opakowaniu leku zawiera również alfabetyczną wyszukiwarkę według:

-nazwy

免費健康App|Refundowane Leki|阿達玩APP

-substancji czynnej

-zakresu wskazań

Po wybraniu odpowiedniego produktu wyświetlane są najważniejsze informacje takie jak:

免費健康App|Refundowane Leki|阿達玩APP

- cena oraz poziom odpłatności

- substancja czynna

- zawartość opakowania

免費健康App|Refundowane Leki|阿達玩APP

- grupa limitowa

- zakres wskazań refundowanych

- termin wejścia decyzji

免費健康App|Refundowane Leki|阿達玩APP

- okres obowiązywania

Ceny leku po refundacji dotyczą osób ubezpieczonych, osoby nieposiadające ubezpieczenia muszą zapłacić cenę detaliczną.

Udoskonalenia i poprawy:

免費健康App|Refundowane Leki|阿達玩APP

- poprawiono wyszukiwarkę (działa dobrze i szybko)

- jest już podział na kategorię

- zastosowano szybkie przejścia po pierwszej literze nazwy leku

免費健康App|Refundowane Leki|阿達玩APP

- w aplikacji znalazła się także informacja na temat dnia, z którego jest dana lista leków refundowanych

免費健康App|Refundowane Leki|阿達玩APP

Refundowane Leki APP玩不用錢

Refundowane Leki玩免錢App

Refundowane Leki APP LOGO

Refundowane Leki 健康 LOGO-阿達玩APP

Refundowane Leki APP QRCode

Refundowane Leki 健康 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.1.0.0
下載 App
免費10%2014-07-312014-10-05
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.1.0.0
下載 App
免費10%2014-07-312014-10-05
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.1.0.0
下載 App
免費10%2014-07-312014-10-05
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.1.0.0
下載 App
免費10%2014-07-312014-10-05
分享文章: