Rap News Plus|免費玩個人化App

分享文章:

免費個人化App|Rap News Plus|阿達玩APP

RapNewsPlus is an approach of innovative reporting by VietnamPlus.

Báo điện tử chính thức của Thông tấn xã Việt Nam

Nguồn tin chính thống. Có các phiên bản tiếng Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc. Ứng dụng đọc tin trên điện thoại di động VietnamPlus Mobile hoạt động trên 500 loại máy, ra mắt tháng 1/2010.

免費個人化App|Rap News Plus|阿達玩APP

Chức năng chính:

Xem video tin tức mới bằng rap không gây nhàm chán.

Chia sẻ video qua facebook, sms, email...

免費個人化App|Rap News Plus|阿達玩APP

Cập nhật trực tiếp, luôn có những video mới nhất.

xem video tren youtube kênh RapNewsPlus.

Rap News Plus APP玩不用錢

Rap News Plus玩免錢App

Rap News Plus APP LOGO

Rap News Plus 個人化 LOGO-阿達玩APP

Rap News Plus APP QRCode

Rap News Plus 個人化 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
2.0.0.0
下載 App
免費10%2014-04-092014-10-08
分享文章: