Presretač|免費玩工具App

分享文章:

免費工具App|Presretač|阿達玩APP

Presretač je aplikacija koja za Vas, velikom brzinom, u trenutku prijema poziva automatski dobavlja informacije o pozivaocu iz BH Telecom Imenika.

U trenutku dok primate poziv, Presretač se obraća BH Telecom imeniku, te provjera kome broj pripada - i o rezultatima pretrage vas obavještava na ekranu. U slučaju da je broj pronađen i dozvoljen za prikaz, na status baru (na vrhu ekrana) prikazati će Vam se poruka o vlasniku broja s kojeg primate poziv.

Sa završetkom razgovora, u status baru Vam ostaje notifikacija - o pozivatelju, te klikom na notifikaciju možete odmah sačuvati sve informacije o pozivatelju - ime/naziv, adresu i broj telefona u svoj adresar.

U slučaju da u trenutku provjere nemate pristup internetu, umjesto poruke o vlasniku broja dobiti će te poruku koja Vas upozorava upravo na ovu činjenicu.

U slučaju da broj s kojeg primate poziv nije unutar BH Telecom mreže, ili je zabranjen za prikaz - umjesto informacije o vlasniku broja, dobiti će te obrazloženje.

Presretač Vam putem postavki nudi i mogućnost da ga privremeno deaktivirate i mogućnost da za Vas ne provjerava brojeve koji su već u Vašem adresaru, kao i opciju odabira rada isključivo putem WiFi veze.

Za funkcionisanje Presretača neophodna vam je aktivna 3G ili WiFi Internet veza. Presretač je višestruko brži, efikasniji i sigurniji od svih sličnih aplikacija dostupnih na tržištu.

Važna napomena: aplikacija ne može funkcionisati na 2G (GPRS,EDGE) konekciji jer se ista deaktivira u toku prijema poziva.

Presretač koristi minimalne resurse kako vaše 3G/WiFi Internet veze tako i vašeg uređaja u svom radu.

Presretac

免費工具App|Presretač|阿達玩APP

免費工具App|Presretač|阿達玩APP

免費工具App|Presretač|阿達玩APP

免費工具App|Presretač|阿達玩APP

Presretač APP玩不用錢

Presretač玩免錢App

Presretač APP LOGO

Presretač 工具 LOGO-阿達玩APP

Presretač APP QRCode

Presretač 工具 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.3
下載 App
免費81%1970-01-012015-04-21
分享文章: