PortosDicty Deu-Slo - FREE|免費玩旅遊App

分享文章:

免費旅遊App|PortosDicty Deu-Slo - FREE|阿達玩APP

The PortosDicty German Slovene and Slovene German dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages.

Main features:

免費旅遊App|PortosDicty Deu-Slo - FREE|阿達玩APP

#1 – This Portos edition includes two extensive dictionaries: German to Slovenian dictionary (129.000 words), Slovenian-German dictionary (145.000 words)

免費旅遊App|PortosDicty Deu-Slo - FREE|阿達玩APP

#2 - search active during typing

免費旅遊App|PortosDicty Deu-Slo - FREE|阿達玩APP

#3 - Last searched dictionary and phrasebook words accessible for later usage

免費旅遊App|PortosDicty Deu-Slo - FREE|阿達玩APP

#4 - reverse dictionary button in dictionary and in phrases

免費旅遊App|PortosDicty Deu-Slo - FREE|阿達玩APP

#5 – scrolling up and down through selected dictionary

免費旅遊App|PortosDicty Deu-Slo - FREE|阿達玩APP

#6 – works completely offline

免費旅遊App|PortosDicty Deu-Slo - FREE|阿達玩APP

#7 - 530 useful phrases

免費旅遊App|PortosDicty Deu-Slo - FREE|阿達玩APP

#8 - native speaker audio for all phrases

免費旅遊App|PortosDicty Deu-Slo - FREE|阿達玩APP

#9 - offline PDF brochures for some sections

免費旅遊App|PortosDicty Deu-Slo - FREE|阿達玩APP

#10 - online connection possible to official slovenian tourist web page

--------

Nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar PortosDicty omogoča učinkovit in uporabniku prijazen način za iskanje nemških besed iz slovenskega jezika in obratno.

Glavne funkcionalnosti:

免費旅遊App|PortosDicty Deu-Slo - FREE|阿達玩APP

#1 – Ta Portos zbirka obsega dva obsežna slovarja: nemško-slovenski slovar (129.000 besed), slovensko-nemški slovar (145.000 besed)

免費旅遊App|PortosDicty Deu-Slo - FREE|阿達玩APP

#2 – iskanje v slovarju je aktivno sproti med tipkanjem iskane besede

#3 – zadnje najdene besede so na voljo za kasnejšo uporabo

#4 – gumb za hitro spremembo slovarja in liste fraz v drugo smer

#5 – premikanje navzgor in navzdol po izbranem slovarju s pomočjo kurzorja

#6 - slovar deluje povsem brez spletne povezave

#7 - 530 uporabnih fraz

#8 - dodani zvočni posnetki govorcev jezika v fraze

#9 - lokalno dostopne PDF brošure

#10 - možnost direktne povezave iz slovarja na spletno stran www.slovenia.info

------

Keywords: Portos, PortosDicty, slovenian, slovene, dictionary, nemško, slovenski, translate, slowenisch, deutsch, german, deu, übersetze, slo

PortosDicty Deu-Slo - FREE APP玩不用錢

PortosDicty Deu-Slo - FREE玩免錢App

PortosDicty Deu-Slo - FREE APP LOGO

PortosDicty Deu-Slo - FREE 旅遊 LOGO-阿達玩APP

PortosDicty Deu-Slo - FREE APP QRCode

PortosDicty Deu-Slo - FREE 旅遊 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
下載 App
免費20%1970-01-012015-03-11
分享文章: