Photo 360|免費玩攝影App

分享文章:

免費攝影App|Photo 360|阿達玩APP

Bạn cao mét mốt nửa phân? Nay không còn nỗi ám ảnh ấy nữa!!! Với Photo 360 trong tay, bạn có thể làm được nhiều điều không thể tưởng tượng được:

免費攝影App|Photo 360|阿達玩APP

免費攝影App|Photo 360|阿達玩APP

- Thay đổi chiều dài vùng xác định của bạn với chức năng Spring Height

免費攝影App|Photo 360|阿達玩APP

- Thay đổi kích thước ảnh

免費攝影App|Photo 360|阿達玩APP

- Cắt (Crop) khung hình ảnh

免費攝影App|Photo 360|阿達玩APP

- Chèn nội dung văn bản lên ảnh

- Xoay chiều ảnh,

Photo 360 APP玩不用錢

Photo 360玩免錢App

Photo 360 APP LOGO

Photo 360 攝影 LOGO-阿達玩APP

Photo 360 APP QRCode

Photo 360 攝影 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.1
下載 App
免費10%2014-09-222014-10-07
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.1
下載 App
免費10%2014-09-222014-10-07
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.1
下載 App
免費10%2014-09-222014-10-07
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.1
下載 App
免費10%2014-09-222014-10-07
分享文章: