Matematika za klince - 1|免費玩教育App

分享文章:

免費教育App|Matematika za klince - 1|阿達玩APP

Matematika 1 je mala zbirka zadataka iz matematike za prvi razred osnovne škole. Pitanja i odgovori su usklađeni sa programom matematike za prvi razred.

免費教育App|Matematika za klince - 1|阿達玩APP

Sastoji se od četiri radne sveske, svaka predstavlja jednu tematsku celinu:

免費教育App|Matematika za klince - 1|阿達玩APP

- geometrijski oblici i figure,

免費教育App|Matematika za klince - 1|阿達玩APP

- brojevi,

免費教育App|Matematika za klince - 1|阿達玩APP

- sabiranje i oduzimanje,

免費教育App|Matematika za klince - 1|阿達玩APP

- problemski zadaci.

免費教育App|Matematika za klince - 1|阿達玩APP

Dakle, namenjena je deci uzrasta 6-7 godina, ali mogu je koristiti i starija deca ukoliko žele da provere svoje znanje.

免費教育App|Matematika za klince - 1|阿達玩APP

Ova aplikacija omogućuje deci da na zabavan način, kroz igru, uvežbavaju i ponavljaju pređeno gradivo i izgrađuju osnovne matematičke veštine.

Matematika za klince - 1 APP玩不用錢

Matematika za klince - 1玩免錢App

Matematika za klince - 1 APP LOGO

Matematika za klince - 1 教育 LOGO-阿達玩APP

Matematika za klince - 1 APP QRCode

Matematika za klince - 1 教育 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.8
下載 App
免費81%1970-01-012015-04-24
分享文章: