Hoa Hoc Pho Thong|免費玩書籍App

分享文章:

免費書籍App|Hoa Hoc Pho Thong|阿達玩APP

Hóa Học Phổ Thông được xây dựng nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên yêu thích môn hóa học tập được tốt hơn, tra cứu thông tin dễ dàng hơn mọi lúc mọi nơi mà không cần kết nối internet. Ứng dụng đã chọn lọc ra hơn 500 câu hỏi ôn thi đại học dành riêng cho các sĩ tử sắp vượt vũ môn và các bạn học sinh muốn ôn tập hai mảng kiến thức chính là Hóa hữu cơ và Hóa vô cơ. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:

免費書籍App|Hoa Hoc Pho Thong|阿達玩APP

- Tra cứu thông tin các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Medeleev.

免費書籍App|Hoa Hoc Pho Thong|阿達玩APP

- Tìm kiếm thông tin các nguyên tố qua tên, loại nguyên tố...

免費書籍App|Hoa Hoc Pho Thong|阿達玩APP

- Làm bài kiểm tra với Hóa hữu cơ

免費書籍App|Hoa Hoc Pho Thong|阿達玩APP

- Làm bài kiểm tra với Hóa vô cơ

免費書籍App|Hoa Hoc Pho Thong|阿達玩APP

- Làm bài kiểm tra tổng hợp

免費書籍App|Hoa Hoc Pho Thong|阿達玩APP

Trong thời gian sắp tới, ứng dụng sẽ tuyển tập những đề thi thử và các đề thi hóa trắc nghiệm từ các năm trước giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn thi. Chúc các bạn sẽ học tốt môn hóa hơn với ứng dụng này.

免費書籍App|Hoa Hoc Pho Thong|阿達玩APP

- - - - - -

keywords: hóa học, hóa hữu cơ, hóa vô cơ, ôn thi đại học...

Hoa Hoc Pho Thong APP玩不用錢

Hoa Hoc Pho Thong玩免錢App

Hoa Hoc Pho Thong APP LOGO

Hoa Hoc Pho Thong 書籍 LOGO-阿達玩APP

Hoa Hoc Pho Thong APP QRCode

Hoa Hoc Pho Thong 書籍 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
下載 App
免費88%1970-01-012015-04-23
分享文章: