H2|免費玩書籍App

分享文章:

免費書籍App|H2|阿達玩APP

H2 (エイチ・ツー Eichi Tsū) là một manga Nhật Bản của tác giả Adachi Mitsuru, miêu tả về những trận bóng chày sôi động của trường trung học, đồng thời với các trận bóng là tình bạn, tình yêu của các cô bé, cậu bé trung học. Truyện được chuyển thành anime và có độ dài là 41 tập, ngoài ra nó còn được chuyển thể sang phim truyền hình (11 tập),được đạo diễn bởi Yuki Tsutsumi.

免費書籍App|H2|阿達玩APP

免費書籍App|H2|阿達玩APP

免費書籍App|H2|阿達玩APP

H2 APP玩不用錢

H2玩免錢App

H2 APP LOGO

H2 書籍 LOGO-阿達玩APP

H2 APP QRCode

H2 書籍 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
下載 App
免費10%2014-08-072014-10-07
分享文章: