Dansk Mad|免費玩健康App

分享文章:

免費健康App|Dansk Mad|阿達玩APP

Alt innhold er hentet fra http://www.foodcomp.dk/

Fødevareinstituttets afdeling for Ernæring viderefører en meget lang tradition med udgivelse af tabeller over fødevarernes næringsindhold med at skifte fra de trykte tabeller til udgivelse af fødevaredata på nettet.

I de sidste cirka 30 år har det været en offentlig opgave at systematisere og udgive de mange tusinde data, som stammer dels fra undersøgelser foretaget af Fødevareinstituttet, tidligere i Danmarks Fødevareforsknings / Fødevaredirektoratets / Levnedsmiddelstyrelsens / Statens Levnedsmiddelinstituts regi, dels fra andre forsknings- og industrilaboratorier.

免費健康App|Dansk Mad|阿達玩APP

Historie

Fødevaretabeller har en meget lang tradition i Danmark. De har mange anvendelser og er et af ernæringsvidenskabens grundlæggende redskaber. Der har været udarbejdet oversigter over fødevarernes indhold af næringsstoffer i mere end 125 år.

免費健康App|Dansk Mad|阿達玩APP

Kilde:

Saxholt, E., Christensen, A.T., Møller, A., Hartkopp, H.B., Hess Ygil, K., Hels, O.H.:

Fødevaredatabanken, version 7.

Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet. December 2008.

免費健康App|Dansk Mad|阿達玩APP

Fødevaredatabankens netsted: http://www.foodcomp.dk/

© Fødevaredatabanken, version 7, 2008.

免費健康App|Dansk Mad|阿達玩APP

Dansk Mad APP玩不用錢

Dansk Mad玩免錢App

Dansk Mad APP LOGO

Dansk Mad 健康 LOGO-阿達玩APP

Dansk Mad APP QRCode

Dansk Mad 健康 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.0
下載 App
免費10%2012-11-082014-10-05
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.0
下載 App
免費10%2012-11-082014-10-05
分享文章: