Dac Nhan Tam Full|免費玩書籍App

分享文章:

免費書籍App|Dac Nhan Tam Full|阿達玩APP

Lời giới thiệu

Phần 1: Nghệ thuật ứng xử căn bản

Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong

Bí mật lớn nhất trong phép ứng xử

Ai làm được điều dưới đây, người đó sẽ có cả thế giới

Phần 2: Sáu cách tạo thiện cảm

Thành thật quan tâm đến người khác

Cách đơn giản để tạo ấn tượng tốt đẹp

Để mọi việc luôn được suôn sẽ

Để trở thành người giao tiếp khéo léo

Thu hút sự quan tâm của người khác

Để người khác yêu thích bạn ngay lập tức

Phần 3: 12 cách hướng người khác suy nghĩ theo bạn

Không tranh cải!

Tôn trọng ý kiến người khác

Thẳng thắn thừa nhận sai làm của mình

Mật ngọt trong giao tiếp

免費書籍App|Dac Nhan Tam Full|阿達玩APP

Bí quyết của Socrates

Khôn ngoan khi gặp đối đầu

Để nhận được sự hợp tác cao nhất

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác

Điều mọi người mong muốn

Khơi gợi sự cao thượng

Trình bày vấn đề một cách sinh động

Khơi gợi tinh thần vượt lên thử thách

Phần 4: Chuyển hoá ngưới khác mà không gây ra sự chống đối hay oán giận

Trước khi phê bình, hãy khen ngợi

Phê bình một cách gián tiếp

Nhìn nhận sai lầm của bản thân trước khi phê bình người khác

Gợi ý thay vì ra lệnh

Giữ thể diện cho người khác

Khuyến khích người khác

Cho người khác niềm tự hào

Mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm

免費書籍App|Dac Nhan Tam Full|阿達玩APP

Tôn vinh người khác

免費書籍App|Dac Nhan Tam Full|阿達玩APP

Dac Nhan Tam Full APP玩不用錢

Dac Nhan Tam Full玩免錢App

Dac Nhan Tam Full APP LOGO

Dac Nhan Tam Full 書籍 LOGO-阿達玩APP

Dac Nhan Tam Full APP QRCode

Dac Nhan Tam Full 書籍 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.5
下載 App
免費100%1970-01-012015-01-14
分享文章: