Chúa tể những chiếc nhẫn Full|免費玩書籍App

分享文章:

免費書籍App|Chúa tể những chiếc nhẫn Full|阿達玩APP

Chúa tể những chiếc nhẫn (tiếng Anh: The Lord of the Rings) là một thiên tiểu thuyết kiệt xuất của nhà văn J. R. R. Tolkien, một nhà ngữ văn (philologist) người Anh. Ông dạy tiếng Anglo-Saxon và tiếng Anh ở Đại học Oxford cho đến khi ông về hưu năm 1959. Ông đã dành phần lớn đời mình cho công việc nghiên cứu về lịch sử của các thần thoại Bắc Âu, như thần thoại Anh và thần thoại Phần Lan. Với 150 triệu bản được bán ra, quyển sách trở thành tiểu thuyết bán chạy thứ hai của mọi thời đại sau cuốn Chuyện hai thành phố.

免費書籍App|Chúa tể những chiếc nhẫn Full|阿達玩APP

免費書籍App|Chúa tể những chiếc nhẫn Full|阿達玩APP

免費書籍App|Chúa tể những chiếc nhẫn Full|阿達玩APP

免費書籍App|Chúa tể những chiếc nhẫn Full|阿達玩APP

Chúa tể những chiếc nhẫn Full APP玩不用錢

Chúa tể những chiếc nhẫn Full玩免錢App

Chúa tể những chiếc nhẫn Full APP LOGO

Chúa tể những chiếc nhẫn Full 書籍 LOGO-阿達玩APP

Chúa tể những chiếc nhẫn Full APP QRCode

Chúa tể những chiếc nhẫn Full 書籍 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
下載 App
免費10%2014-08-172014-10-07
分享文章: