Bus Router|免費玩旅遊App

分享文章:

免費旅遊App|Bus Router|阿達玩APP

Bus Router is a Vietnamese application. This Application is not in the targeted language of English

Features:

- View all information about HCM city's bus

- List of all HCM city's bus routes

免費旅遊App|Bus Router|阿達玩APP

- Search by route number, by route name, by route street

Bus Router là phần mềm tra cứu thông tin xe buýt ở TP.HCM

- Tìm thông tin về các tuyến xe buýt

免費旅遊App|Bus Router|阿達玩APP

- Danh sách Tất cả tuyến xe ở HCM

- Tìm kiếm theo mã tuyến, theo tên tuyến, theo lượt đi về

免費旅遊App|Bus Router|阿達玩APP

Bus Router APP玩不用錢

Bus Router玩免錢App

Bus Router APP LOGO

Bus Router 旅遊 LOGO-阿達玩APP

Bus Router APP QRCode

Bus Router 旅遊 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
下載 App
免費10%2012-11-292014-10-05
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
下載 App
免費10%2012-11-292014-10-05
分享文章: