BaoNet Metro|免費玩個人化App

分享文章:

免費個人化App|BaoNet Metro|阿達玩APP

BaoNet Metro là một ứng dụng tổng hợp tin tức từ các trang tin tức phổ biến như 24h, VNExpress, Dân Trí, VietNamNet,...

Hơn nữa, với giao diện Metro giúp ứng dụng tối ưu hóa hoạt động : load mượt mà hơn, nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn.

免費個人化App|BaoNet Metro|阿達玩APP

Version 1.1.0.0 :

- Cập nhật hơn 10 đầu trang tin tức mới như Winphone Việt, Hoa học trò, ...

免費個人化App|BaoNet Metro|阿達玩APP

- Sử dụng nén dữ liệu giúp giảm data sử dụng.

免費個人化App|BaoNet Metro|阿達玩APP

Tính năng :

- Đọc tin tức từ hơn 50 đầu báo trong nước.

免費個人化App|BaoNet Metro|阿達玩APP

- Quản lý ẩn/hiện các nguồn.

免費個人化App|BaoNet Metro|阿達玩APP

- Thêm nguồn mới vào ứng dụng.

- Tạo livetile cho truy cập nhanh.

免費個人化App|BaoNet Metro|阿達玩APP

Hi vọng, nó hữu ích cho bạn.

BaoNet Metro APP玩不用錢

BaoNet Metro玩免錢App

BaoNet Metro APP LOGO

BaoNet Metro 個人化 LOGO-阿達玩APP

BaoNet Metro APP QRCode

BaoNet Metro 個人化 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.1.0.0
下載 App
免費10%2014-03-192014-10-08
分享文章: