106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím|免費玩工具App

分享文章:

免費工具App|106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím|阿達玩APP

Obsahuje kompletní (všechny konsolidované znění) znění předpisu 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Data zákonu jsou uložena v telefonu (není nutné stále připojení k internetu - OFFLINE režim).

Aplikace nabízí tyto funkce:

免費工具App|106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím|阿達玩APP

- Aktualizaci dat předpisu (probíhá v případě změn - novelizací, opravě překlepů).

- Přepínání mezi jednotlivými časovými řezy (zapracovanými novelizacemi).

- Rychlý pohyb dle obsahu zákona. Skok na paragraf, hlavu, díl,...

免費工具App|106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím|阿達玩APP

-- Vyhledávání dle názvů obsahových prvků.

- Vyhledávání v samotném textu zákona.

- Souvislosti zákona (vzájemné vztahy tohoto a jiných předpisů).

免費工具App|106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím|阿達玩APP

- Změnu velikosti písma v textu zákona.

免費工具App|106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím|阿達玩APP

106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím APP玩不用錢

106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím玩免錢App

106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím APP LOGO

106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím 工具 LOGO-阿達玩APP

106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím APP QRCode

106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím 工具 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.0
下載 App
$1.2910%2013-02-202014-10-07
分享文章: