คำราชาศัพท์|免費玩書籍App

分享文章:

免費書籍App|คำราชาศัพท์|阿達玩APP

คําราชาศัพท์ ตามรูปศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ แต่ในปัจจุบัน คำราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำสุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย

แอปพลิเคชั่นนี้จะช่วยให้เรียนรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์

- ความหมายของคำราชาศัพท์ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ทำให้ง่ายต่อการค้นหา

免費書籍App|คำราชาศัพท์|阿達玩APP

- การใช้คำราชาศัพท์

- สื่อวีดีโอการเรียนคำราชาศัพท์

免費書籍App|คำราชาศัพท์|阿達玩APP

หมายเหตุ : รูปและคลิปวีดีโอทั้งหมดที่อยู่ในแอปพลิเคชั่นนี้ เกิดจากการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ Algorithm ของ Google, Youtube และ Facebook โดยได้คงลายน้ำและเครดิตไว้อย่างครบถ้วน ทางผู้พัฒนาไม่ได้มีเจตนาครอบครองเป็นเจ้าของแต่อย่างใด หากท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สื่อใดที่อยู่ในแอปพลิเคชั่นและไม่ประสงค์ที่จะให้เผยแพร่ กรุณาส่งอีเมลล์แจ้งผู้พัฒนาได้ทางหน้านี้ หรือ อีเมล์มาที่

perrziiapps@gmail.com

ทางเรายินดีที่จะลบออกอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

免費書籍App|คำราชาศัพท์|阿達玩APP

Tag : คำราชาศัพท์ , ความหมายของคำราชาศัพท์ , วีดีโอคำราชาศัพท์

免費書籍App|คำราชาศัพท์|阿達玩APP

คำราชาศัพท์ APP玩不用錢

คำราชาศัพท์玩免錢App

คำราชาศัพท์ APP LOGO

คำราชาศัพท์ 書籍 LOGO-阿達玩APP

คำราชาศัพท์ APP QRCode

คำราชาศัพท์ 書籍 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
下載 App
免費84%2013-10-142015-03-23
未知Android
Google Play
1.0
下載 App
免費84%1970-01-012015-02-04
分享文章: