Οικοδομικη Αδεια|免費玩工具App

分享文章:

免費工具App|Οικοδομικη Αδεια|阿達玩APP

Mε την Οικοδομική Άδεια μπορεί κάποιος να υπολογίσει (χωρίς να χρειάζεται σύνδεση internet) τη νόμιμη αμοιβή για την έκδοση άδειας οικοδομής καθώς και τις κρατήσεις που απαιτείται να καταβάλει ο μηχανικός σε διάφορους φορείς.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απλούς πολίτες (καθώς είναι απλή και περιέχει πλήθος επεξηγήσεων) προκειμένου να υπολογίσουν πόσο περίπου θα κοστίσει η έκδοση μιας άδειας οικοδομής.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μηχανικούς για να υπολογίσουν τη νόμιμη αμοιβή μιας άδειας και τις απαιτούμενες κρατήσεις (ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ), να δουν τις επιμέρους τιμές κάθε μελέτης ξεχωριστά καθώς και να υπολογίσουν τις νέες κρατήσεις που θα προκύψουν σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνηθείσα αμοιβή διαφορετική της νόμιμης (διαφοροποιείται ο ΦΕΜ).

η εφαρμογή είναι απλή στη χρήση και περιέχει πλήθος επεξηγήσεων.

Δε χρειάζεται internet.

免費工具App|Οικοδομικη Αδεια|阿達玩APP

免費工具App|Οικοδομικη Αδεια|阿達玩APP

免費工具App|Οικοδομικη Αδεια|阿達玩APP

免費工具App|Οικοδομικη Αδεια|阿達玩APP

免費工具App|Οικοδομικη Αδεια|阿達玩APP

免費工具App|Οικοδομικη Αδεια|阿達玩APP

Οικοδομικη Αδεια APP玩不用錢

Οικοδομικη Αδεια玩免錢App

Οικοδομικη Αδεια APP LOGO

Οικοδομικη Αδεια 工具 LOGO-阿達玩APP

Οικοδομικη Αδεια APP QRCode

Οικοδομικη Αδεια 工具 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
下載 App
免費76%1970-01-012015-04-23
分享文章: