[Truyện] Toukyou Kushu|免費玩書籍App

分享文章:

免費書籍App|[Truyện] Toukyou Kushu|阿達玩APP

Hàng loạt những vụ giết người kỳ lạ đang xảy ra ở Tokyo, và nhờ chất lỏng bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát kết luận thủ phạm chính là "ghoul"- quỷ ăn thịt người. Kaneki, một sinh viên đại học thích đọc sách bị một con ghoul tấn công, và từ đó, số phận của chàng trai bắt đầu thay đổi...

免費書籍App|[Truyện] Toukyou Kushu|阿達玩APP

[Truyện] Toukyou Kushu APP玩不用錢

[Truyện] Toukyou Kushu玩免錢App

[Truyện] Toukyou Kushu APP LOGO

[Truyện] Toukyou Kushu 書籍 LOGO-阿達玩APP

[Truyện] Toukyou Kushu APP QRCode

[Truyện] Toukyou Kushu 書籍 QRCode-阿達玩APP
熱門國家APP系統App版本費用評價上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
下載 App
免費10%2014-08-042014-10-07
分享文章: